DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

În calitate de Oaspete, în numele meu subscriu următoarea declaraţie pe proprie răspundere:

1. Acceptarea termenilor şi condițiilor generale iJump Fun Park

Declar că am citit și accept termenii și condițiile generale ale Fun Team Events SRL, operatorul parcului de trambulină iJump Fun Park.

2. Respectarea regulilor de ordine interioară IJump Fun Park

Declar că am citit și accept termenii și condițiile generale ale Fun Team Events SRL, operatorul parcului de trambulină iJump Fun Park.

3. Starea fizică și psihică stabilă

Mă angajez să intru în parcul de trambulină iJump Fun Park numai dacă nu mă aflu sub influența alcoolului, drogurilor, medicamentelor sau a altor substanțe care modifică capacitatea mentală sau fizică și nu sufăr de nicio afecțiune medicală care m-ar împiedica să folosesc facilitățile așa cum sunt destinate sau care ar putea cauza un pericol disproporționat pentru mine, pentru alții sau pentru parcul de trambuline iJump Fun Park.

De asemenea, mă angajez că voi intra în parcul de trambulină iJump Fun Park numai dacă am abilitățile fizice și mentale necesare pentru a utiliza parcul în mod responsabil, în special disciplina adecvată, autoevaluarea și abilitățile de evaluare a riscurilor.

4. Instrucțiuni suplimentare de utilizare la fața locului

Recunosc că pot exista instrucțiuni specifice pentru anumite jocuri și echipamente la fața locului, pe care le voi căuta, citi și le voi respecta.

5. Conștientizarea riscurilor, utilizarea pe propria răspundere, răspunderea

Sunt conștient de faptul că parcul de trambulină iJump Fun Park reprezintă un pericol de accident în sine. Acest lucru este valabil în special dacă folosesc trambulina peste propriile mele capacități fizice și mentale. Mă angajez să evit riscurile disproporționate. Mă angajez să raportez comportamentele care pun în pericol în mod disproporționat pe alte terțe. Sunt de acord să utilizez jucăriile și echipamentele pe propria răspundere. Înțeleg și sunt de acord că operatorul parcului de trambulină iJump Fun Park poate fi tras la răspundere pentru daune doar dacă starea jocurilor și a echipamentului nu respectă standardele de utilizare sigură și adecvată. În special, operatorul nu este răspunzător pentru comportamentul celorlalți oaspeți. Voi raporta și voi plăti despăgubiri pentru orice daune cauzate de mine.


Avand in vedere cele de mai sus, declar că renunț în mod irevocabil la intentarea de acțiuni sau la drepturile litigioase împotriva operatorului sau a oricăreia dintre angajații acesteia în ce privește vătămările, daunele sau decesul.

6. Urmărirea instrucțiunilor

Mă angajez să urmez instrucțiunile echipei iJump Fun Park, fie că sunt scrise sau verbale, în orice moment. Accept că, în cazul încălcării regulilor sau al refuzului de a mă conforma unei instrucțiuni, mi se poate cere să părăsesc parcul de trambuline iJump Fun Park fără nicio rambursare sau altă pretenție.

7. Soluționarea creanțelor

Înțeleg și accept faptul că trebuie să raportez imediat orice reclamație din motive de asigurare de răspundere civilă la fața locului, inclusiv înregistrarea unui raport de accident, și că trebuie să precizez și să cuantific în scris reclamația mea în termen de 6 (șase) luni.

Start typing to see posts you are looking for.